game de che 2

Bn s có mt ngày vô cùng bn rn bt u t thu lm hoa qu, i cht ci v xây nhà, tuyn chn binh s bo v cho ngôi nhà ca bn không b i th tn công.
Nu không có thì bn có th ti phn mm ti liên kt di bc 3: Các bn tin hành chy file empires2.exe trong th mc va gii nén và tin hành cài t game theo các bc nh bình thng.
Ti game Aoe II download game ch 2 Full 5 (100) 1 vote, ti game Aoe II Full trò game ch ca tui.
M s thng xuyên cp nht nhng ta windows key code 255 game offline hp dn khác dành cho mi ngi.Age of Empires II HD là phiên bn cp nht ca Age of Empires II trên nn ha HD cht lng cao.Vi phiên bn 2 bn s c chi game vi ha p hn rt nhiu ch không phi nh phiên bn.Link ti game ngay phía bên di: Link ti game Aoe II ( ch II) ti game nhanh nht thì bn có th c qua bài vit get link Fshare.Và tht bt ng, ta game th 2 va ra mt này còn thành công hn c ngi àn anh ca mình.Nói n game ch dành cho PC chc vn cha game nào có th vt qua c tng i vng chc s mt trong lòng ngi chi ó là Age of Empires.Tng s n nh khi ngi chi n chi ch Campaign.
Danh mc bài vit: Gii thiu v game Aoe II, k tip s thành công ca game huyn thoi.
Vi ta mang tên: Age of Empires 2: The Age Of Kings, nhà phát trin ã thc s xut sc khi mang toàn b các yu t hp dn ngi chi vào trong game.
Ngi chi có th thay i Town Center.
Mt s lnh có th bn s dùng tng phn hng thú cho game: Robin hood: 1000 vàng, lumberjack: 1000 g, rock on: 1000.Hard Drive: 2 GB HD space *CHÚ : Mt s link fshare, 4share òi password mi cho ti thì anh em th các pass sau nhé: m, m, t, fullcrack, fullcrackpc.CU HÌNH game youda camper full version TI thiu: OS: Windows Vista, 7, 8 Pro, processor:.2GHZ CPU.Hãy cùng khám phá trong Age of Empires II HD!Age of Empires II HD không nhng có ha sc nét và chân thc hn mà còn c b sung nhiu tính nng mi, b th bài, ci tin AI, h tr Workshop, ch nhiu ngi chi, tích hp Steamworks và nhiu iu thú.Age of Empires II cho phép bn kim soát 1 trong 13 nn vn minh: Anh, Byzantine, Celts, Goths, Teutons, Franks, Mông C, Trung Quc, Nht Bn, Ba T, Saracen, Th Nh K và nhng ngi Viking.Trong quá trình chi bn có quyn xin mt lng nông dân trong gii hn phc v cho vic kim lng thc, và h có th b git nu bn không có nhng chin lc bo.Nhiu ngi cho rng hai ch này quá mnh, áp o hoàn toàn so vi phn còn li ca th gii.Aegis: xây nhanh nhà, các bn còn chn ch gì na mà không ti ngay v máy ta game ã i vào huyn thoi này nào.